Vi anbefaler
Vi anbefaler eiere av oljefyr å avvente utfasing av oljefyren inntil fornuftige og bedre støtteordninger kommer på plass. Innbytteordning av eldre varmesentraler til nye kjeler er vedtatt men enda ikke innført etter hensikt. Dagens ordning omfatter IKKE konvertering av eksisterende kjeler til fornybar energi. Likevel - det er mulig å utnytte støtteordningen på en smart måte, les videre.

En god løsning kan være konvertering av oljefyren til fornybar energi for egen regning for senere å konvertere tilbake til fossil olje når støtteordninger blir bedre. Hvis du mottar støtte nå, er du forhindret fra å motta støtte senere.


Din oljefyr er ikke bare en oljefyr
Din oljefyr er en sentralfyr (kjel) som kan konverteres til både trepellets og bioolje og den kan konverteres tilbake til fossil olje. Da har du en igjen en oljefyr og du skal være berettiget støtte. Støtteordningen revideres jevnlig og kan bli bedre frem mot 2020.
Beholder du oljebrenneren (dingsen som sitter på oljefyren) til bioolje, tar det deg 15 minutter å skifte til pelletsbrenner hvis du også har en slik brenner. Det er ofte kun en skrue som skal løsnes og stikkontakten er den samme. Da kan du velge den energi som til enhver tid er rimeligst.

Om du velger bioolje eller trepellets - det er ditt valg. Overgang til bioolje er normalt rimeligere i investering men driftsmessig er pellets ca. halve prisen. Pelletsdrift er automatisk men krever litt mer tilsyn. Du kan håndtere anlegget helt på egen hånd med litt opplæring.

Myndighetene påfører boligeiere kostnader på 150-350 tusen kroner for fjerning av oljefyr inkludert    overgang til varmepumpe med ny elektrisk varmesentral. Fjerning av oljefyr og oljetank koster minimum 30 tusen kroner.

Et støttebeløp på 25 tusen kroner fra Enova er et plaster på såret for noen, andre opplever det som å strø salt i såret. Din oljefyr slipper ut tre til fem ganger så mye CO2 som en dieselbil men politikere har prioritert å støtte folk som har råd til å velge en spesiell bilmodell. Du betaler.

Politiske vedtak og føringer

I Soria-Moria-erklæringen foreslo regjeringen å: "Innføre vrakpant på oljekjeler som byttes inn i kjeler basert på fornybar varme".
Enova har innført vrakpantordning som "støtteordning" til boligeiere men støtten dekker ikke engang fjerning av oljefyr og oljetank, langt mindre innbytteordning til kjel basert på fornybar varme.
Åslaug Haga besvarte i 2007, spørsmål 351 i Stortinget slik: "…. Regjeringen er opptatt av å sikre at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting av oljekjel i bestående bygg."

Hva skjedde?
Om lag 98 prosent av de få som har utfaset oljefyren har kjøpt varmepumpe og er blitt nye elektrisitetsforbrukere. Varmepumper krever strøm, spesielt på kalde dager når nettet er ekstra belastet. Alle varmepumper er koblet opp mot en varmesentral uten brennkammer og som ofte har opptil 15kW elektrisk varmeeffekt, dette strider mot "byttes inn i kjeler basert på fornybar varme" og det strider mot opprinnelig hensikt med å "sikre at det ikke legges om fra olje til strøm".

Bare om lag en prosent har investert i nye kjeler for fornybar varme, eksempelvis pelletskjel. Enova støtter ikke nye kjelanlegg for bioolje fordi du kan putte fossil olje i oljefyren. Enova støtter ikke konvertering av eksisterende kjel fra fossil olje til pellets og bioolje fordi varmesentralen kan tilbakestilles til fossil drift. Enova har lagt opp støtteordningen til at du skal fjerne en fullt brukbar varmesentral og kjøpe nytt anlegg. Et nytt anlegg koster flesk, du betaler regningen. Aksepterer du?
 

Begrepet "oljefyr" og "energifleksibilitet"

Noen har lagt din oljefyr for hat. "Kast ut oljefyren". "Fase ut oljefyr". "Fjern oljefyren".
Se på teksten i lenker til Enova nederst på siden, for Enova handler det om "utfasing av oljekjel".

Men - en oljefyr er faktisk en varmesentral med brennkammer for montering av ulike brennertyper.
Din oljefyr kan bli en pelletskjel, evt med tilkoblet varmepumpe. Fyring med fossil olje fases ut - energifleksibilitet fases inn. Man trenger bare å tenke litt annerledes og skille begrepene fra hverandre.

En "varmesentral" er en distribusjonssentral for varmt vann til å varme huset og den kan produsere varmt tappevann til dusj etc. En dobbelmantlet bereder med 15kW elektriske kolber er en varmesentral uten brennkammer, mer spesifikt begrep er "elektrokjel".

Hvis varmesentralen har brennkammer, kaller vi den for sentralfyr eller kjel. Brennkammeret er et egnet rom i inne i varmesentralen hvor forbrenning foregår. På brennkammerets luke kan det monteres brenner for olje, gass, olivenskall, mais, havre, flis, pellets etc. En sentralfyr gir mulighet for å bruke pellets/bioolje når det er riktig kaldt, og en varmepumpe kan effektivt og rimelig varme huset når det ikke er så kaldt.

Din oljefyr er utstyrt med oljebrenner. Hvis man bytter ut oljebrenneren med en pelletsbrenner kalles den for pelletskjel. Man kan også kalle den for sentralfyr med pelletsbrenner.
Vrakpantordningen til Enova skulle sørge for at nye kjeler for fornybar energi ble installert når gamle ble fjernet, dette for ikke å øke strømforbruket. Det gjør ikke ordningen per i dag. For Enova er en oljefyr en oljefyr. Punktum.

http://www.beholdoljefyren.no/hvorfor-beholde-oljefyren
/

Hva med oljetanken? Må du fjerne denne?
http://www.viivilla.no/energi/annet-om-energi/slik-slipper-du-a-fjerne-oljetanken/

Her finner du mer om støtteordninger fra Enova:
http://www.enova.no/radgivning/privat/rad-om-produkter-og-losninger/oppvarmingsalternativ/utfasing-av-oljekjel/utfasing-av-oljekjel/508/1252/

http://www.enova.no/finansiering/privat/stotte-til-eksisterende-bolig/661/0/


http://www.enova.no/finansiering/privat/programtekster-bolig/utfasing-av-oljekjel/409/1487/Matene ASGudolf Blakstadsvei 37 1392 Vettre, Norge - Tel .: (+47)  41547888 -  E-post: post (at) matene.com
Matene AS      
Støtteordning fra Enova
Se lenker til Enova nederst på siden