Oslo og omegn:
Matene AS tilbyr pelletsbrenner i din eldre oljefyr og vi tilbyr nye pelletskjeler. 

Vi har
prisgunstige pelletsanlegg med norsk Høiax akkumulator/bereder, svensk temperaturstyring, dansk pelletskjel og norsk matesystem. I tillegg kan vi levere luft/vann varmepumpe integrert i pelletsanlegget.

Ofte er det mulig, med enkle og rimelige grep, å beholde oljefyren og erstatte oljebrenneren med en pelletsbrenner. Pellets koster halvparten av fyringsolje og bioolje. Overgang til pellets kan øke virkningsgraden i en oljefyr. Se her:
Fra olje til pellets i AMA oljefyr.

Du beholder oljebrenneren i reserve og kan raskt tilbakeføre anlegget til oljefyring, noe som åpner for fremtidig tilskudd/støtte. Det er ikke utenkelig at Enova-støtten øker frem mot 2020 dersom beslutning om å fase ut oljefyring fra 2020 blir opprettholdt.


Enkelte logger pelletskjelen via internett
Pelletskjel i Oslo
Pelletskjeler i Danmark
Visste du at…
 
  •   Fjernvarmen i Oslo, Drammen, Follo og Asker er basert på pellets? 
  •  
Varmepumpe kan kobles til ny pelletskjel eller eldre oljefyr som driftes på pellets? 
  •  
Du kan beholde oljefyren og bruke den med pellets - til ca. halve prisen av bio-olje og fossil olje?

Hjertet i varmeanlegget
En oljefyr ble før kalt vamtvannskjel eller varmesentral og det var større og kostbare boliger og bygg som hadde slike. Varmesentralen ble tidligere benyttet til ulike energikilder som koks og ved, senere olje og elektrisitet. Varmesentralen (oljefyren) kan altså også brukes til trepellets og er "hjertet" i ditt varmeanlegg. Hvorfor ikke erstatte fossil olje med trepellets i den gamle varmesentralen?

I et energianlegg som krever større lagring av varmt vann monteres ofte en dobbelmantlet bereder eller akkumulatortank. Da vil vanntanken overta "hjerte-funksjonen" og man kan velge en ny pelletskjel med lite innvendig vannvolum, dvs. enklere og rimeligere pelletskjel.
I tanken lagres (akkumuleres) varme, det produseres tappevann til dusj. Varmt vann pumpes i avpasset temperatur til radiatorer, basert på trådløs termostatstyring fra stua. Skal solfangere kobles til, trengs en ekstra stor vanntank for akkumulering av varme.
Høiax dobbelmantlet bereder har 4 elektriske kolber for å kunne varme bolig og tappevann. I tillegg kan varmen i tanken produseres fra pelletskjel og/eller varmepumpe. Termostaten styrer hvilken energikilde som skal benyttes. Dette gir energifleksibilitet og driftssikkerhet. 

Thermomatic EC Home Wireless
Motorstyring av shuntventil for automatisk regulering av temperaturen i huset.
Pellets og varmepumpe
Du kan velge både pellets og varmepumpe og du kan fase inn varmepumpen noen år etter du har installert pelletsanlegg. Tenk deg om før du fjerner oljefyr og mulighet i fyrrom for ny kjel ved overgang til varmepumpe.
Pellets er rimeligst i drift når det er kaldt og varmepumpen er rimeligere enn pellets i mildvær. Pelletskjelen vil være avslått ca. 8 måneder i året. Det er likevel i vinterkulda at energiforbruk og varmebehov er høyt, da er pelletskjelen i drift. Øker strømprisen kan du prioritere pelletsdrift, også i mildvær.
Et radiatoranlegg krever høy temperatur på kalde dager, da gir pelletskjelen høy temperatur og nok varme. Det klarer ikke en luft/vann varmepumpe uten ekstra tilskudd av elektrisitet, og det kan bli dyrt.

Pellets - CO2 nøytral varme
Det stilles krav til at fjernvarmen er klimavennlig, derfor brukes pellets i fjernvarme. Pellets velges også  av økonomiske hensyn.
Enkelte hevder at pellets er dyrt og vanskelig å få tak i. Hvorfor bruker strømselskapet Hafslund pellets til fjernvarme? Det er flere som leverer pellets i Oslo-området, eksempelvis
www.byggmax.no.

En moderne pelletskjel renser seg selv og krever lite tilsyn/vedlikehold. Den justerer forbrenning automatisk og kan overvåkes fra din PC. Den leveres med skjermbasert styrepanel. Du kan selv foreta service og vedlikehold på brenner og kjel om du ønsker - det er enkelt, se her:
http://www.youtube.com/watch?v=2_5CPk9Q_8U

Anlegget kan forsynes med en liten- eller stor silo. Med kombinert varmepumpe/pellets er forbruk av pellets redusert og det er nok med liten uketank som du fyller manuelt. Du kan utvide til stor silo dersom strømprisen tilsier mer pelletsdrift.
Velger du stor silo, fylles den 1-2 ganger per år fra en lastebil som blåser pellets inn i siloen. Mating går uansett automatisk, enten det er stor silo eller en liten uketank.

Velger du pelletskjel, dekkes tappevann -og varmebehov i hele boligen. Man kan også sette inn pelletsbrenner i eksisterende oljefyr. Det er gjort på en arbeidsdag og kan være aktuelt hvis oljebrenneren likevel må skiftes eller oljetanken må ut av drift.

Valg av varmepumpe til et pelletsanlegg
Med pelletsanlegg trenger ikke varmepumpen å "slite" i sterk kulde og man kan klare seg med en rimelig varmepumpe.
11kW Energysave luft/vann inverterstyrt varmepumpe:
Kr. 49.900.- ferdig (etter)montert til ditt pelletsanlegg (inkl. mva).

11kW betyr 11kW ved +7 grader ute, den avgir ca. 6 kW ved minus 10 grader. Hvis pelletskjelen er på 16kW, avgir den 16kW uavhengig av utetemperatur og den avgir effekten med 70-80 grader til radiatorene, akkurat som oljefyren.

Backup/reservelast for hverandre
Hvis du kun velger varmepumpe, krever det ofte ekstra ombygging av strøminntak og sikringsskap. Det kan medføre ekstra kostnader på flere 10-tusener. Hvis du velger kombinert varmepumpe/pelletskjel vil de være reservelast for hverandre. Strømforsyning til pellets går fra eksisterende kurs til oljefyren. Varmepumpen krever 16A kurs og dette kan ofte trekkes fra eksisterende sikringsskap.

God utnyttelse av fornybar energi
En fordel med luft/vann varmepumpe er høy "COP" (effektfaktor) ved plussgrader ute og vinner således over pelletskjelen i mildvær. En ulempe er utilstrekkelig varme og høyere driftskostnad når det er riktig kaldt. I kaldt vær er pelletskjelen uslåelig både med varmeeffekt og økonomi. 
Varmepumpe og pellets kompletterer hverandre optimalt. Man utnytter den enes ulempe til den andres fordel. Det gir lave energikostnader og energifleksibilitet. Varmepumpen legger ikke beslag på et allerede belastet strømnett når det er som kaldest -  da brukes pellets. Pellets muliggjør eksport av fornybar elektrisitet for erstatning av kullkraft. Pellets frigjør kraft til el-biler og reduserer nettbelastning på de dager hvor nettet er mest belastet.

Matene ASGudolf Blakstadsvei 37 1392 Vettre, Norge - Tel .: (+47)  41547888 -  E-post: post (at) matene.com
Matene AS      
KAST IKKE UT OLJEFYREN
Matene AS kan vurdere om oljefyren kan benyttes til pellets og hvor effektiv den vil bli med pellets.

Hvis du har bestemt deg for utelukkende varmepumpe, tenk deg om flere ganger før du kaster ut oljefyren! Ikke stol blindt på "eksperter" som sier at oljefyren har sett sine beste dager, den er ulønnsom og har dårlig virkningsgrad. Vi har kunder med 50 år gamle oljefyrer som er konvertert til pellets og de har kjørt i snaue 10 år med pellets i oljefyren. Det er ikke oljefyren man vil til livs men bruk av fossil olje. Enkelte resonnerer feilaktig her og får folk til å kaste ut en verdifull varmesentral fra fyrrommet med mulig påfølgende fuktighetsbelastning i kjelleren pga redusert ventilasjon/kaldt fyrrom.

Det kan tenkes at du på et senere tidspunkt vil angre på at du kastet ut en varmesentral som kan brukes på kalde dager med bioenergi, særlig hvis strømprisen går opp eller varmepumpen ikke avgir nok varme. Og strømprisen har en lei tendens til å stige med lavere temperatur.

I 2018 skal alle boliger være utstyrt med AMS (automatisk strømmåling). Med kontinuerlig måling av strømforbruk vil både strømpris og nettleie reguleres mot belastning på el-nettet og europeisk konkurransesituasjon for kraft. Det kan bli meget lønnsomt å fyre med pellets i morgentimene, ved middagstider og på kalde vinterdager. Særlig også når elbilene kobles til nettet etter at arbeidsdagen er omme.